Textgranskning & bearbetning

Vilken effekt vill ni uppnå?

Vad vill ni att er målgrupp ska veta, tycka eller göra? Vill ni vara säkra på att er hemsida, rapport eller folder förmedlar det på ett klart och tydligt sätt?

Genom Haugness kommunikation får ni en professionell granskning och språklig bearbetning av alla typer av texter. Att låta en utomstående språkkonsult gå igenom textens innehåll och disposition är både smidigt och prisvärt. Resultatet blir en proffsig text som förmedlar det den ska och är anpassad till läsaren.

Exempel på texter som jag bearbetar och korrekturläser:

  • Informationsbroschyrer och hemsidor
  • Årsredovisningar och verksamhetsberättelser
  • Rapporter, utredningar och styrdokument
  • Interna och externa instruktioner och anvisningar

Textbearbetning eller bara korrekturläsning?

Har ni redan en text där innehållet är genomarbetat? Vill ni enbart få hjälp att granska språket? Då kan du beställa en ren korrekturläsning där jag enbart ser över stavning, grammatik och interpunktion, det vill säga kommateringar, punkter och andra skiljetecken.

Hur går en textbearbetning till?

  • Vi går igenom målet med texten. Hur ska den användas och vilka ska läsa den?
  • Jag bearbetar sedan texten systematiskt med hjälp av ett antal klarspråksmetoder.
  • I förslaget till omarbetning ser ni tydligt vilka ändringar som är gjorda, så att ni kan granska och godkänna innan ni får en slutlig version.

Tidigare uppdragsgivare