Textgranskning

Årsredovisning, budget och och delårsrapport

Sörmlandstrafiken

Sörmlandstrafiken (f d Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) upphandlar och samordnar länets kollektivtrafik.  Som offentlig verksamhet är det extra viktigt att deras dokument kan förstås och granskas av en bred målgrupp. Jag språkgranskade och bearbetade texterna i delårsrapport 22018, årsredovisningen 2018 samt budget och verksamhetsplan för 2019.

Verksamheten är sedan den 1 januari 2019 en del av Region Sörmland.