Klarspråkskurser och klarspråksföreläsningar

Klarspråkskurser och klarspråksföreläsningar

En kurs eller föreläsning i klarspråk ger konkret och användbar kunskap till grupper av medarbetare som själva vill lära sig att skriva enklare. Kurserna varvar teori med praktiska övningar och ger deltagarna tillgång till många enkla klarspråksmetoder. Kunskapen är till nytta oavsett om ni skriver formella brev och utredningar eller e-post och informationsskyltar.

På mina kurser får ni en bra blandning av teori och konkreta klarspråksmetoder. Ni lär er att analysera mottagarnas behov och förstå hur ni kan anpassa texter för olika målgrupper.

Är ni nyfikna på klarspråk och vill veta mer? Då kan en inspirationsföreläsning passa bra.

Vinster med att använda klarspråk:

  • Stärkt varumärke och ökad kundnöjdhet
  • Minskat tryck på kundservice
  • Nöjdare medarbetare och effektivare arbetsvardag
  • Effektivare och tydligare interna och externa mail

Tidigare uppdragsgivare